söndag 4 oktober 2009

Web 2.0 - uppgift 1

Arpanet - föregångaren till Internet har vi det kalla kriget mellan USA och Ryssland att tacka för.

Vi har kommit långt sedan dess, men grundtanken är fortfarande densamma. Information som finns på en dator/server ska flyttas till en annan dator/server.

På grund av att hastigheten var begränsad var också informationen densamma. De flesta tidiga sidor på webben var textbaserad för att snabbt kunna visas på mottagarens skärm. Nu har hastigheten mångdubblats flerfaldigt, inte ovanligt att man har 500 gångers snabbare hastighet nu än tidigare. Det har medfört att man kunnat utveckla sidorna som har en helt annan funktionalitet mot tidigare. Sidorna är mer dynamiska och om man går in på en kvällstidning på webben så påminner utseendet på sidan om utseendet på en vanlig kvällstidning.

Dynamiska och interaktiva sidor har skapats genom olika insticksprogram till webbläsaren som Flash och genom utveckling av programmeringsspråk som JavaScript och det senaste AJAX (som är en utveckling av JavaScript).

Genom utvecklingen av webben så har även utveckling av hur man kan använda webben utvecklats. I början av 90 talet var det knappast någon som kände någon som träffats via webben, men idag är det mer en regel än ett undantag. Många har någon gång varit/är medlem i olika Communitys som lunarstorm, facebook eller liknande sidor. De sidorna är ett bra exempel på web 2.0. De innehåller lite information från början, men besökarna förändrar sidan med egna bidrag som bilder, texter etc.

Utvecklingen av webben har nyss börjat och det är svårt att gissa vart det kommer att sluta. Själv tror jag att det kommer att bli mindre vanligt att lägga ut hela sina liv på Internet till allmän beskådning. Denna utveckling kommer säkerligen att ta några år och under den tiden kommer vi att få det enklare att uppdatera våra sidor på facebook etc. genom program i mobiltelefoner, gps: er, datorer….. Listan kan göras lång.

Ett möjligt scenario kan även vara att affärer har uppkoppling från sina kassor och att informationen kan skickas direkt till din personliga sida på webben för att uppdatera din personliga blogg etc. Många bloggare har redan en inriktning där de visar dagens inköp så steget är kanske inte så långt till detta scenario.

Historiskt så har teknisk utveckling varit snabb, så möjligen är webb 3.0 redan långt framskriden och kanske används den redan i olika företag/myndigheter. Utveckling från myndigheter/företag brukar ofta gagna oss ”vanliga” människor så vi får vänta och se vad framtiden bär med sig. Jag är i alla fall redo och nyfiken på vad som komma skall.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar